Företag

Företag & avtal

Driver du ett företag och vill ge dina anställda en mer hälsosam tillvaro, fri från led och muskelsmärtor?

Hello world

Här kan du och ditt företag få hjälp


Den anställde är företagets viktigaste resurs och ansikte utåt. Varje åtgärd för att personalen ska må och fungera bra i sitt arbete är en lönsam investering.
Den anställde får en bättre livskvalité och förebygger sjukskrivningar och sjukfrånvaro.


Arbetsskador i form av problem med rygg, nacke, axlar, muskler och leder har blivit allt vanligare, därför erbjuder vi företag speciella behandlingsavtal så att ni ska kunna förebygga och komma till rätta med problem som sjukfrånvaro, sjukskrivningar och förkorta sjukskrivningstiden för de som har problem.


Vi kan bli er samarbetspartner både när det gäller att förebygga besvär men även vid akuta symptom som t.ex. ryggskott, ischias, nackspärr, huvudvärk och tennisarm eller vid kroniska symptom. Naprapatbehandling betraktas både som friskvård och sjukvård idag och företaget kan göra avdrag för de anställda som går på behandling.

Kontakta oss för mer information!

unsplash